Tin Nóng 365

Tin tức

Tin tức khác

Chống suy thoái tư tưởng là vấn đề sống còn của Đảng

Chống suy thoái tư tưởng là vấn đề sống còn của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, nạn tham nhũng là vấn đề sống còn của chế độ.

Sáng 2/2, Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội. Tóm tắt quá trình trưởng thành của Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Tổng bí thư dẫn chứng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, giải phóng dân tộc, và thắng lợi của công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

tu tuong chinh tri

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: HT.

Theo Tổng bí thư, vừa qua, Đảng dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Việc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đặc biệt được chú ý, như việc tự diễn biến, tự chuyển hóa, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân.

Tổng bí thư cho biết, nhiều thế lực cũng tìm mọi cách phá hoại Việt Nam bằng thông tin xuyên tạc, vu cáo Đảng, nhà nước, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước.

Vì vậy, người đứng đầu Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, đồng thời đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu và lý tưởng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng, chế độ.

Là đảng cầm quyền, cán bộ đảng viên giữ nhiều trọng trách, hàng ngày đối mặt với cám dỗ, Tổng bí thư nhắc nhở đảng viên phải giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ đảng viên không kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hóa biết chất.

"Một Đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, đội ngũ đảng viên trong sạch, được nhân dân ủng hộ thì Đảng đó có sức mạnh vô địch không thế lực nào ngăn cản nổi", ông Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Theo Hoàng Thùy
Nguồn: Vnexpress.net