Tin Nóng 365

Tin tức

Cười

Tên trộm quyết làm khó chuyên gia

Tên trộm quyết làm khó chuyên gia

Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng.

quyết tâm làm khó chuyên gia

Thấy lâu, một tên hỏi:

- Mày làm gì mà mở lâu quá vậy?

- Từ từ tao đang dùng chân để mở két sắt mà?

- Tại sao mày lại dùng chân để mở?

- Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy!

Theo Trùm Sò (st)
Nguồn: Vnexpress.net