Tin Nóng 365

Tin tức

Cười

Sợ bị bắn trả

Sợ bị bắn trả

Viên sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn dự bị nổi giận trước đám lính của mình:

"Tôi không thể hiểu nổi tại sao những người được huấn luyện tốt như các anh, mạnh khoẻ như các anh, thi bắn bia ai cũng được 10 điểm...".

- Vậy mà khi ra trận chỉ rúc mặt trong công sự và nã đạn lên giời. Các anh hãy giải thích cho tôi xem nào?

- Chỉ một lý do thôi, thưa ngài.

- Lý do gì?

- Những cái bia thì không biết bắn trả.

Theo Ily sưu tầm
Nguồn: Ngoisao.net